Tranzakció kód

Postai kódok: TC - Tranzakció kód

A bizonylat típusát és az OCR sáv kitöltöttségének fokát jelzi.

  • 51: teljesen kitöltött készpénz-átutalási megbízás
  • 52: a felső OCR-sávból az „Összeg" adat hiányzik
  • 53: az OCR-sávból a „Befizetőadat" hiányzik
  • 54: az OCR-sávból mind az „Összeg", mind a „Befizetőazonosító" adat hiányzik. (de Befizetőazonosító a kézi kitöltésű adatmezőn a Luhn-féle képlettel kitöltésre kerül)
  • 55: az „Összeg" és a „Befizetőazonosító" az OCR-sávból hiányzik (és nem is áll rendelkezésre)

TC: 51-53 kód esetén később egyeztetésre kerülő formátumú és szerkezetű adatbázist kérünk.

TC: 51-54 kóddal igénybe vehető valamennyi OC kód, azonban ajánlott az OC =31

TC: 55 kóddal igénybe vehető a 21, 22, 23, 24 kódjelű szolgáltatás, ajánlott azonban a 22 vagy a 24 kódjelű output.